Regulamin Karty Podarunkowej

Regulamin Karty Podarunkowej

sklepu jubilerskiego z biżuterią ślubną YJ Yvette Jewelry:

 

I . Definicje:

1. Sprzedawca to Yvette Jewelry Aleksander Sałek, ul. Niezapominajki 10, 05-850, Kręczki, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6912425933 oraz REGON 146935105, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.

2. Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.sklepyj.pl. Sklep świadczy na rzecz Klientów Usługi, w tym Sprzedaż.

3. Karta podarunkowa – papierowy bądź elektroniczny bon towarowy wydany przez Sprzedawcę w formie papierowej karty lub w formie PDF Sprzedawcy na okaziciela z indywidualnym kodem identyfikacyjnym, którego wartość jest równa wartości nominalnej na nim wydrukowanej, uprawniający Użytkownika do jego realizacji i dokonania zakupu o określonej wysokości w Sklepie Sprzedawcy

4. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.

6. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie WWW.sklep-yj.pl

 

II. Postanowienia ogólne.

1. Sprzedawca umożliwia dokonywanie zakupów Produktów poprzez Sklep za pomocą Kart podarunkowych. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Konsumentowi Karty podarunkowej i do przyjmowania jej przy realizacji zakupów w Sklepie po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.

2. Konsument przekazuje Sprzedawcy środki pieniężne (przelewem online) w kwocie odpowiadającej wartości Karty podarunkowej. Kwota przekazanych środków pieniężnych odpowiada przekazanej przez Sprzedawcę Konsumentowi wartości Karty podarunkowej, przy czym Sprzedawca posługuje się Kartami podarunkowymi o wartości 50 pln, które mogą być wykorzystane wyłącznie w Sklepie online i przy zakupach poprzez Instagram.

3. Konsument jest uprawniony po jej wydaniu przez Sklep do realizacji transakcji nabycia dowolnego Produktu za pośrednictwem Karty podarunkowej w Sklepie w okresie ważności Karty podarunkowej do wysokości wartości nabytej Karty podarunkowej.

4. Karta podarunkowa w żadnym przypadku nie może zostać wymieniona na środki pieniężne (w żadnej formie) w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi.

5. Karta podarunkowa jest ważna przez okres 1 bądź 6 miesięcy od momentu jej wydania (data ważności napisana na karcie), ustalonego na podstawie punktu 3. Po upływie tego okresu Karta podarunkowa traci ważność, a Nabywca lub Użytkownik nie mają prawa do zwrotu środków pieniężnych przekazanych przez Nabywcę Wydawcy zgodnie z punktem 2 powyżej.

 

III. Korzystanie z Karty podarunkowej.

1. W sytuacji, kiedy Konsument zawrze ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktów przedstawiając do realizacji Kartę podarunkową na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, cena należna Sprzedawcy za Produkty w takiej sytuacji zostanie pomniejszona o wartość Karty podarunkowej.

2. Przy realizacji Karty podarunkowej podczas zakupu Produktów, Konsumentowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty (różnicy), gdy wartość nabywanego Produktu jest niższa niż aktualna wartość nominalna. Karta podarunkowa więc nie może być realizowana częściowo.

3. Konsument zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny w sposób dopuszczalny w Sklepie w sytuacji, gdy wartość nabywanego Produktu jest wyższa niż aktualna wartość nominalna posiadanej Karty podarunkowej.

5. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Karty podarunkowej w szczególności, ale nie wyłącznie w następujących przypadkach: - upływu terminu ważności Karty podarunkowej

6. Nie można łączyć kilku kart podarunkowych przy jednej trakcji

7. Podczas jednej transakcji można użyć tylko jedną kartę podarunkową o wartości 50 pln 

 

IV. Zwrot towarów – zasady rozliczeń

1. W przypadku zwrotu przez Konsumenta towarów zakupionych w całości lub w części przy użyciu Karty Podarunkowej, Konsument otrzyma nową Kartę Podarunkową (w formie papierowej lub PDF) na kwotę równą kwocie, jaka została wydatkowana z Karty na poczet zwracanych towarów z terminem ważności dotychczasowej karty podarunkowej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl